OKULA GELİŞ

Cidde Uluslarası Türk Okulunda  eğitim öğretim 06.50’ de başlar. Ders başlamadan 10 dakika önce okula gelmek yeterlidir.Öğrenciler servislerle veya özel imkanlarıyla okula gelirler. Sınıflarına kitaplarını bırakır, gerekli araç gereçlerini alır, ilk ders zili çalıncaya kadar öğretmenlerini beklerler. Ders başladıktan sonra her ne surette olursa olsun koridorlarla gezmezler. Servislerden inince okul içine girinceye kadar- yabancı bir ülkede yaşadığımızı hatırlayarak – S.Arabistan’ın kurallarına uygun davranırlar.Aynı şekilde ders bitiminde servislere binişte de aynı hassasiyeti gösterirler.

                ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
             Öğrenciler ; 

1----Anket sonuçlanıncaya kadar  yönetmeliğin 4. maddesine uygun olmak koşuluyla  serbest kıyafetle okula gelmeleri gerekir.

2---- Okulda bulundukları sürece cep telefonlarını kullanamazlar.

3---Arkadaş, öğretmen ve yöneticilerle olan ilişkilerinde saygı ve nezaket kurallarına uygun davranırlar.
 4---Okula geliş gidişlerinde, okul içi ve dışı tüm etkinliklerdeki davranışlarında özenli ve dikkatli olurlar; davranışlarının sorumluluğunu taşırlar.
 5---Ders araç - gereçlerini eksiksiz getirmede titiz davranırlar.
6---Koridorlarda ve sınıflarda yiyecek - içecek atıklarıyla merdivenleri, koridorları ve sınıfları kirletemezler.

7----Kasıtlı olarak veya dikkatsizlik sonucu zarar verdikleri okul eşyalarının onarımından veya hasarın    tazmininden sorumludurlar.
8----Ders akışını, veya eğitim öğretim faaliyetini engelleyecek tutum ve davranışlarda bulunamazlar.
9---- Okuldaki bayrak törenlerine katılmaları mecburidir.
10----Öğrencilerin okula düzenli olarak devam etmeleri gerekir.

11---Öğleden sonra izinsiz olarak okulda kalamazlar.

12---Kız öğrenciler makyaj yapamaz,tırnaklarını uzatamaz ve oje süremezler.
13--- Siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz ve giysileri giyemez,

14---Saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur; bıyık ve sakal bırakılamaz.
15---Küpe,kolye,yüzük,bilezik vb  ziynet eşyaları takılamaz.
17---Okula kesici, batıcı veya zarar verici aletler getirilemez.
18---Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamaz.

19--- Okulda uymaları gereken kuralları öğrenmek ve öğrencilikleri devam ettiği müddetçe bunlara uymak zorundadırlar

20---Teneffüslerde koridorlarda yüksek sesle konuşamazlar.

21---İdarecilere ve öğretmenlerinin uyarılarını dikkate alarak davranışlarına çeki-düzen verirler.

        Kurallara uymayan  öğrenciler, Öğrenci Ödül ve Disiplin Kuruluna sevk edilir.

oges   mebk12tr   egitim   ekayit   eokul4   eokul5