Canım memleketimizden Suudi Arabistan topraklarına gerek umre vesilesiyle gerek başka sebeplerle gelen birçok düşünür,yazar ve akademisyeni okulumuzda ağırlamak,birikimlerinden faydalanmak amacıyla yaptığımız kültürel buluşmalara bir yenisi daha eklendi. Araştırmacı yazar Ramazan KAYAN’ ın okulumuz konferans salonunda yaptığı söyleşi katılımcılar tarafından büyük bir beğeni ve dikkatle takip edildi

    Söyleşinin sunuculuğunu Sınıf öğretmenlerimizden Galip BİLGİLİ yaptı. Program okulumuz öğrencilerinden Muhammed Mazhar ŞAHİN’in okuduğu Kıyame suresi tilavetiyle başladı.Ardından Sn. Ramazan KAYAN hocamız  sahneye davet edildi ve söyleşi başladı.

     Sohbetinin ana temasına geçmeden önce insani yardım maksadıyla gittikleri Arakan’da tanık olduğu insanlık dramından göz yaşartıcı notlar aktaran KAYAN, gerek bu bölgedeki gerek dünyanın diğer bölgelerinde yaşananlara karşı tüm insanlığın özellikle de Müslüman dünyanın duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

     Söyleşisini AŞKINLIK, ARINMIŞLIK ve ADANMIŞLIK şeklindeki 3A başlığıyla temellendiren Ramazan KAYAN hocamız aşkınlığın,gaybe ve ahirete iman olduğunu belirterek,günümüz modern insanının bir gün yaptıklarından dolayı hesaba çekileceğini unutarak,yalnızca dünya merkezli bir düşünüşle hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadığını,dünyevileştiğini,dinini de dünyevileştirmeye başladığını ,21.yy’ın kokuşmuş dünyasında cennetin kokusunu duyma arzusunun her müslümanda olması gerektiğini bunun için de ahireti hayatın merkezine almanın şart olduğunu söyledi.

     Arınmışlık derken mensubu olduğumuz bu dinin önce birey olarak kişiyi tezkiye etmesi gerektiğini en büyük sermayenin güzel ahlak olduğunu,peygamberimizin de Kur’an’ daki ifadeyle güzel bir ahlak üzere olduğunu ve güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini, çağın en büyük sorunu olan ahlak buhranından kurtuluşun ancak İslam’ın vazettiği kaidelere uymakla gerçekleşebileceğini dile getirdi. Adanmışlık kavramıyla aslında herkesin bilerek veya bilmeyerek bir amaca bir davaya kendini adadığını, bu gayelerin kimisinin ulvi kimisinin ise sufli olduğunu,uğrunda ter döktüğünüz gayenin çeşidine göre kimilerin özne olmaktan çıkıp nesneleştiğini ,kişiliksiz,kimliksiz hale geldiğini kiminin ise fedakarlıklarıyla bir bayrak bir sembol haline geldiğini anlatan Kayan,adanmış hayatların hikayelerinden örnekler paylaştı. Adanmadan ‘adam’ olunamayacağını 3A konseptinin Allah’a kul olmanın şifresi olduğunu söyleyen kıymetli hocamız, “yeter ki sen Allah için yola çık, yol açık… sözleriyle söyleşisini noktaladı.

     Program sonunda Okul Müdürümüz  Sayın Musa ŞAHİN tarafından  günün anısına küçük bir hediye takdim edildi.

     Saygıdeğer Ramazan KAYAN hocamıza, kısıtlı zamanlarına ve yoğun programlarına rağmen davetimize icabet ederek yapmış oldukları bu kıymetli söyleşiden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

IMG-20150206-WA0000

IMG-20150206-WA0001

IMG-20150206-WA0003

IMG-20150206-WA0004

IMG-20150206-WA0005

IMG-20150206-WA0006

IMG-20150206-WA0007

IMG-20150206-WA0008

IMG-20150206-WA0009

IMG-20150206-WA0010

IMG-20150206-WA0011

IMG-20150206-WA0012

IMG-20150206-WA0013

IMG-20150206-WA0014

IMG-20150206-WA0015

IMG-20150206-WA0016

IMG-20150206-WA0017

oges   mebk12tr   egitim   ekayit   eokul4   eokul5