Devamsızlık konusunda aşağıda belirtilen yöntemler izlenir:


 *  Mazereti nedeniyle okula gelemeyecek öğrencinin velisi durumu ilgili müdür yardımcısına bildirir.


*   2 veya daha az gün devamsızlığı olan öğrenci, 3 gün içinde velisinden özür dilekçesi getirir.


  * Devamsızlığı üst üste 2 günü aşan öğrenci, doktor raporunu, okula geldiği ilk 3 gün içinde ilgili müdür yardımcısına verir.


*   Zorunlu nedenlerle okuldan erken ayrılması gereken öğrenci, ancak velisinin talebi ve ilgili müdür yardımcısının tasvibiyle okuldan ayrılabilir.


*   Okula geç gelen öğrenci, özrünü ilgili müdür yardımcısına bildirir ve derse kabul kâğıdı alarak sınıfa girer. Bu kural ara dersler için de geçerlidir.


 * İlk derse girmeyen, ilk derse girdiği halde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.

                 


    Cidde Uluslar arası Türk Okulunda uygulanmakta olan bu kurallara uyulmadığı takdirde aşağıdaki yaptırımlar uygulanacaktır.
  1-  
Sözlü uyarı 
  2-
Yazılı uyarı 
  3-Veliye bildirim 
 

  4-Tedbiren   on güne kadar okuldan uzaklaştırma
  5-Okul-Öğrenci  Ödül ve Disiplin Kuruluna  sevk

oges   mebk12tr   egitim   ekayit   eokul4   eokul5