20130905_1303560_600_x_450

         Mahmut ÇETİNKAYA  Müdür Yardımcısı

            1968 Yılında Uşak,Eşme  Kayalı Köyünde doğdu.İlkokulu Kayalı İlkokulunda,Orta ve Lise Öğrenimini Eskişehir Yunusemre Öğretmen Lisesinde tamamladı.1988 Yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi,Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu.

           Öğretmenliğe, 1989 yılında Artvin Borçka Anbarlı Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda başladı.Anadoluda çeşitli kentlerde görev yaptıktan sonra en son İzmir Buca Işılay saygın Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde ,Coğrafya Öğretmeni,Müdür Yardımcısı ve Müdür Vekili olarak 15 yıl görev yaptı.Okulumuzdaki görevine 8 Eylül 2012 yılında başlamış olup iki çocuk babasıdır.

GÖREVLERİ

1- Lise öğrenci 11 ve 12.sınıfların öğrenci işleri yanında, öğrencilerin eğitim ve öğrenim gördüğü bina ve bölümlerin taşınır sorumluluğu,

2-İkinci kat  bütün birimlerin temizliği, bakımı ve denetim sorumluluğu,

2- İlgili Müdür yardımcılarıyla Haftalık Ders Dağıtım Programını yapmak,

3-11-12.sınıfların öğrenci kulüp işleri (sene başında programlar, dosyalar, faaliyetler; izleme-değerlendirme-raporlama)

4-11,12.sınıfların gezi taleplerini incelemek; mevzuatına uygun onay alınması ve gezi raporlarının okul müdürlüğüne iletilmesini sağlamak

5-Lise 11 ve 12. Sınıflarda okul müdürünün katılmadığı zamanlarda sınıf/şube ve ders zümrelerine başkanlık etmek

6-Derslik, laboratuar, işlik vs. yerlerde derslerdeki verimliliği artıracak önlemleri almak ,

7-Ders içi ve dışı çalışmalarda gördüğü eksiklikler ve alınması gereken tedbirler hakkında okul müdürüne bilgi vermek,

8-Sabahları   öğrencilerin  içeri alınmasına nezaret etmek,geç gelen öğrencilerin velilerini bilgilendirmek;tekerrürü halinde disiplin işlemlerini başlatmak,

9-    Açık öğretim işleri

10-   Mezun öğrencileri izlemek, diploma iş ve işlemlerini yürütmek,kayıtlarını tutmak,

11- Alandaki sınıflar bazında veli toplantılarını organize etmek, yürütmek ve   toplantı sonunda öğretmenlerce düzenlenen raporları  incelemek ve muhafaza etmek.

12-Öğrencilerin YGS; LYS başarı seviyesini artırmak için diğer Müd Yrd ile birlikte her türlü önlemi almak, istatistiklerini tutmak

13- Sabahçı öğrencilerle ilgili Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kuruluna Başkanlık etmek

14-  Lise  Sosyal Kulüp Faaliyetleri ve diğer etkinliklerle ilgili toplantılara katılmak, planlamak, uygulamak ve raporlarını muhafaza etmek

15-  Sabahçı öğretmenlerin  görev mahallinde kılık kıyafet yönetmeliğine  uygun olarak bulunmalarını sağlamak

16- Ders içi ve dışı çalışmalarda gördüğü eksiklikler ve alınması gereken tedbirler hakkında okul müdürüne bilgi vermek 

17- Sorumluluk Sınavı  faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasını sağlamakla ilgili iş ve işlemler

18- Disiplin Kurulu başkanlığı görevini yürütmek,

19-Lise Öğrenci Nöbetlerini düzenlemek, takip etmek,

20-Lise kısmında sabahçı öğrencilerin okula alınışı, eğitim öğretimlerinin izlenmesi; okul bölgesindeki güvenlik önlemlerinin alınması ve yürütülmesi

21-Kayıt ve denklik işleri ,

22-Yıllık, ünite ve zümre planlarının zamanında yapılmasını sağlamak ve takibi ile ilgili iş ve işlemler,

23-Ölçme ve Değerlendirme Kuruluna başkanlık yapmak,

24-Şube öğretmenler kuruluna başkanlık yapmak,

25- İkinci kat  bütün birimlerin temizliği, bakımı ve denetim sorumluluğu,

26-Onur Kurulunun çalışmalarını takip etmek,birinci ve ikinci dönem  onur belgesi verilmesiyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

27-  Okul müdürünün okulda bulunmadığı zamanlarda okulla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak Okul müdürünün olmadığı zamanlarda ve Müdürün tasvibiyle Bayrak töreninden önce öğrencilere gerekli açıklamaları yapmak,

28-11 ve 12 sınıf öğrencilerinin nakil,rapor,öğrenim belgesi vb resmi işlemlerinin yürütülmesi,

29-11ve 12 .sınıflarda velisinin yazılı isteği üzerine ,gerektiğinde,3 güne kadar izin vermek,

30-  Okul müdürünün vereceği diğer  yasal görevleri yapmak


 

oges   mebk12tr   egitim   ekayit   eokul4   eokul5