Osman ARTUL Müdür Yardımcısı

          1974 yılında İzmit'de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İzmit'de tamamladı. 1998 yılında Trakya Üniversitesi, Edirne Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde yüksek öğrenimini  tamamladı. Aynı yıl İstanbul Zeytinburnu Veliefendi İlköğretim okulunda öğretmenliğe başladı. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans programını tamamladı.2008 yılında Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlköğretim okulunda, 2009 yılında Kazlıçeşme Abay İlköğretim okulunda yılında müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Yurt Dışı Öğretmen Seçme Sınavını kazanarak 25.09.2010’dan itibaren Cidde Uluslararası Türk Okulu’nda göreve başlamıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

GÖREVLERİ

1- Ana sınıfı ,özel eğitim ve ilkokul  öğrenci işleri ,

2-Okul Yönetim Kurulu üyeliği

3- Ana sınıfı, özel eğitim ve ilkokulda sene başında yapılan  programlar, dosyalar, faaliyetler; izleme-değerlendirme işleri,

4-Ana sınıfı ,özel eğitim ve ilkokul sınıf/şube zümre başkanlığı,

5-Ana sınıfı ,özel eğitim ve ilkokul gezi taleplerini incelemek; mevzuatına uygun onay alınması ve gezi raporlarının okul müdürlüğüne iletilmesini sağlamak,

6-Ana sınıfı ,özel eğitim ve ilkokulda derse giren  sınıf ve 4. Sınıfta derse giren branş  öğretmenlerine okul müdürünün katılmadığı zamanlarda zümrelere başkanlık etmek,

7-Ders içi ve dışı çalışmalarda gördüğü eksiklikler ve alınması gereken tedbirler hakkında okul müdürüne bilgi vermek,

8-Ana sınıfı ,özel eğitim ve ilkokulda derslere giren öğretmenleri izlemek; derslere zamanında giriş-çıkışları sağlamak,

9-Okulla ilgili olağanüstü halleri beklemeksizin Okul Müdürü aracılığıyla Eğitim Ataşeliğine/Eğitim Müşavirliğine  bildirmek,

10-  Zemin kat  taşınır sorumluluğu,

11-   Ana sınıfı ,özel eğitim ve ilkokulla  ilgili toplantılara katılmak ,

12-  Planlanan kurul/komisyon ve ekiplere katılmak; istenildiğinde bunlara başkanlık etmek,

13-Alandaki öğretmen nöbetlerini diğer müdür yardımcılarıyla birlikte düzenlemek, izlemek, nöbet defterlerinin işlenişini takip etmek,

14-Alandaki öğretmen devam/devamsızlığını takip  etmek,

15-  Ana sınıfı ,özel eğitim , ilkokul ve 7.ve 8. Sınıf öğrencilerinin  okula alınışı, eğitim öğretimlerinin izlenmesi; okul bölgesindeki güvenlik önlemlerinin alınması ve yürütülmesi,

16-    Sınıf, oyun alanları ile etkinlik yapılan yerlerde derslerdeki verimliliği artıracak önlemleri almak,

17-  Kayıt ,nakil ve denklik işleri

18-   Öğlenci öğretmenlerin  görev mahallinde kılık kıyafet yönetmeliğine  uygun olarak bulunmalarını sağlamak,

19-  Alanındaki sınıflar bazında veli toplantılarının düzenlemesini sağlamak ve  toplantı sonun da verilen raporların tasnifi ve muhafazası,20- Alanındaki öğretmen ve öğrenci nöbetleri düzenlemek ve takip etmek.

20-Nöbet defterinin takip edilmesi ve düzenli olarak işlenmesi sağlamak

22- Öğleden sonra okulun güvenlik amirliğini yapmak;sabahçı öğrencilerin okulda   izinsiz bulunmalarının önüne geçecek önlemleri olmak ve uygulamak;ziyaretçilerin okulun belirlediği plan çerçevesinde ziyaret yapmalarını sağlamak,

23-  Okulda 1,2,3 ve 4. Sınıflar seviyesinde  açılacak her türlü  yetiştirme kursu  vb. faaliyetlerin  planlanması ve uygulanmasını sağlamak

24-   Öğrencilerin sağlık ve beslenme durumlarını rehber öğretmenler sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve öğretmenler kanalıyla izlemek

25-Okul müdürünün okulda bulunmadığı zamanlarda (öğleden sonra)okulla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak

26-Ana sınıfı ,özel eğitim ve ilkokuldaki her türlü faaliyet için gerekli araç-gereç,elbise vb ihtiyaçların temin edilmesini sağlamak,

27-1,2,3 ve 4. Sınıflarda velisin yazılı isteği üzerine 10 güne kadar izin vermek,

28- Okul müdürünün vereceği diğer  yasal  görevleri yapmak.

oges   mebk12tr   egitim   ekayit   eokul4   eokul5