20130910_121643_600_x_450

Zeki EKİZ  Müdür Yardımcısı

      1975 yılında Ordu iline bağlı Aybastı ilçesinde doğdu. İlkokulu Toygar Köyü İlkokulunda, orta öğretimini Aybastı İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. 1998 yılında Trabzon iline bağlı Düzköy ilçesinin Alazlı köyünde Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak göreve başladı. 1999-2000 yılları arasında askerlik vazifesini ifa etmek üzere Ağrı ilinde asker öğretmen olarak görevlendirildi. 2002 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Akçaabat Lisesine ataması yapıldı. Aynı yıl KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılında Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde Tarih öğretmeni olarak görevlendirilen Zeki EKİZ’in Serra Nur isminde bir kızı, Ahmet Selim isminde bir oğlu vardır.

GÖREVLERİ

1-  Lise öğrenci 9 ve 10.sınıfların öğrenci işleri yanında, öğrencilerin eğitim ve öğrenim gördüğü bina ve bölümlerin taşınırları; temizlik, bakım ve denetim gibi genel sorumluluğu

2-9 ve 10.sınıfların öğrenci kulüp işleri (sene başında programlar, dosyalar, faaliyetler; izleme-değerlendirme-raporlama)

3-Okulla ilgili olağanüstü halleri beklemeksizin Okul Müdürü aracılığıyla veya direkt  olarak Eğitim Ataşeliğine bildirmek

4-Planlanan kurul/komisyon ve ekiplere katılmak; istenildiğinde bunlara başkanlık etmek,

5- -Servis şoförleriyle ilgili iş ve işlemler

6-Okul müdürlüğünün idari iş ve yazışmalarına yardım etmek,

7-Okulda yabancı dili geliştirme çalışmalarını yürütmek,

8- Kantin hizmetlerini bir ekip maharetiyle denetlemek, denetim komisyonuna başkanlık etmek,

9-Yönetim Kurulu toplantılarını organize etmek,alınan kararların karar defterine kaydedilmesini sağlamak

10- OGYE Çalışmalarını rehber öğretmenler marifetiyle yürütmek

11-Sorumluluk Sınavı ile ilgili iş ve işlemlerin ilgili müdür yardımcılarıyla birlikte yapılmasını sağlamak

12-Okulumuzda düzenlenecek olan sosyal etkinlikler, Konsolosluk bünyesinde yapılacak faaliyetlerin takibi ve yürütülmesi, öğretmenlerle ilgili yapılacak sosyal etkinliklerin tamamını planlayıp,yürütmek

13-Öğretmenlerin sağlık evraklarının usulüne uygun olarak  düzenlenip düzenlenmediğini inceledikten sonra  Okul Müdürlüğü vasıtasıyla Ataşeliğe iletilmesini sağlamak

14-9. ve 10. Sınıflarda velisinin isteği üzerine ,gerektiğinde, 3 güne kadar izin vermek,

15-Okul Stratejik Planının hazırlanması için oluşturulacak komisyona başkanlık yapmak,

16- Okul Zilini Ayarlamak

17-Türkiye’den görevli olarak gelen sınav görevlileri,

kuryelerini karşılayıp ağırlamayla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

18- 9 ve 10. Sınıf kayıt , nakil ,ve denklik işlemleri yürütmek,

19- Öğrenci ders kitaplarının zamanında bildirilmesi ve kitapların teslim alınarak dağıtılması için Kurulan Komisyonun çalışmasını sağlamak

20-Kütüphanenin düzenli işleyişini sağlamak,yeni alınan kitapların öğrencilerce amaca uygun kullanılmasını sağlamak amacıyla öğretmenleri görevlendirmek, görevli memurun çalışmalarını izlemek

21-  Okuldaki tüm sınıfların gezi taleplerini incelemek; mevzuatına uygun onay alınması ve gezi raporlarının okul müdürlüğüne iletilmesini sağlamak

22-Derslerin işlenişi ve verilen ödevlerin ay içinde yönetmelik ve emirlere uygun olup olmadığını izlemek

23- Okuldaki her türlü programda kullanılacak alanın süslenmesi ve ses sistemlerinin hazır edilmesini sağlamak,

24- Bütün sosyal kulüplerin çalışmaların usulüne göre çalışması ve dosyaların tutulmasını sağlamak

25- Öğretmen nöbetlerini İlköğretim müdür yardımcısıyla düzenlemek, nöbet defterlerinin işlenişini takip etmek,

26- Okulda sözleşmeli çalışan(sekreter hariç) çalışan bütün personelin devam takip çizelgesini tutmak

27-9. ve 10. Sınıflarda  öğrenciye ,velisinin isteği üzerine , 3 güne kadar izin vermek,

28-Okul müdürünün vereceği diğer  yasal görevleri yapmak.


 

oges   mebk12tr   egitim   ekayit   eokul4   eokul5