Mümin YAZAREL Müdür Yardımcısı

mmin_2_600_x_397

        1968 Yozgat Boğazlıyan doğumlu olup ilk ve orta öğretimini Yozgat’ta tamamladı. Bolu Eğitim Yüksek Okulu’ndan 1989 yılında mezun oldu. İlk görev yeri olan Sivas’ta 5 yıl çalıştıktan sonra 1994 yılında Sakarya ili Hendek ilçesinde göreve başladı. 07.12.2012 tarihinde okulumuzda göreve başlayan Mümin YAZAREL evli ve 3 çocuk babasıdır.

GÖREVLERİ

1   -Ortaokul öğrenci işleri         (5,6,7,8.sınıflar) ,

2   -5,6,7,8  sınıf  öğrenci nöbetlerini düzenlemek ve takip etmek,

3-  Şube öğretmenler Kurulu toplantılarını zamanında yapılmasını  sağlamak,

4-  5,6,7,8.sınıfların öğrenci kulüp işleri (sene başında programlar, dosyalar, faaliyetler; izleme-değerlendirme-raporlama)

5-   5,6,7,8.sınıflar gezi taleplerini incelemek; mevzuatına uygun onay alınması ve gezi raporlarının okul müdürlüğüne iletilmesini sağlamak,

6- 5,6 ,7,8 sınıfların sınıf/şube zümre başkanlığı,

7- 5,6,7,8 Sınıflarda  derse giren branş öğretmenlerine okul müdürünün katılmadığı zamanlarda başkanlık etmek veya usulüne uygun belirlenecek başkanların zümreleri gerçekleştirmelerini sağlamak,

8-  Ders içi ve dışı çalışmalarda gördüğü eksiklikler ve alınması gereken tedbirler hakkında okul müdürüne bilgi vermek,

9----5,6,7,8.sınıflara derslere giren öğretmenleri izlemek; derslere zamanında giriş-çıkışları sağlamak

10- Okul Yönetim Kurulu üyeliği

11-   ÖDDK Başkanlığı

12- Okul adına verilecek her türlü plaket,hediye vs işlemlerini  planlayıp yürütülmesini sağlamak,

13-    3 kat  taşınır sorumluluğu;

14-    5,6,7,8.Sınıflar bazında veli toplantılarını organize etmek, yürütmek ve okul müdürüne bilgi vermek,

15-   Ortaokulu bitiren öğrencileri izlemek, kayıtlarını tutmak,yöneltme İşlemlerini yapmak,

16-   Üst kat genel temizliğini devamlı olarak takip ederek ilgili birimin eğitim-öğretime hazır halde bulunmasını  sağlamak

17-- Okulun stratejik planlama, , Okul Gelişimi ve diğer etkinliklerle ilgili toplantılara ihtiyaç olduğunda katılmak,

18- Planlanan kurul/komisyon

ve ekiplere katılmak istenildiğinde bunlara başkanlık etmek,

19-    Öğretmen nöbetlerini lise kısım müdür yardımcısıyla düzenlemek, nöbet defterlerinin işlenişini takip etmek,

20- 5,6,7,8. Kayıt ve denklik ve nakil işlemleri,

21-  Okul WEB sayfası ekibini kurmak, izlemek, denetlemek ve ekibe başkanlık etmek

22-    SABAHÇI öğrencilerin okula alınışı, eğitim öğretimlerinin izlenmesi; okul bölgesindeki güvenlik önlemlerinin alınması ve yürütülmesi

23--    İlgili müdür yardımcısıyla birlikte SBS-sınav hizmetleri; deneme sınavları vb hazırlanmasını sağlamak

24-    Sabahçı öğretmenlerin görev mahallinde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak bulunmalarını sağlamak

25 - Okulda açılacak her türlü  yetiştirme kursu ,sınavlara hazırlık kursu vb. faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasını sağlamakla ilgili iş ve işlemler

26-Türkiye’den yeni gelen öğretmenlerin karşılanması kalacakları yerlerin ayarlanması, görev süresi dolup Türkiye’ye dönecek olan öğretmenler için veda gecesi ve yollama programı hazırlayıp uygulamak

27- Ortaokul kısmında görev yapan öğretmenlerden gelen araç-gereç taleplerini sorumlu müdür yardımcısına iletmek,

28-5,6,7 ve 8. Sınıflarda  velisin yazılı isteği üzerine, gerektiğinde,  10  güne kadar izin vermek,

29-Okul müdürünün vereceği diğer  yasal  görevleri yapmak.

 

                                                 

oges   mebk12tr   egitim   ekayit   eokul4   eokul5