İbrahim Erdem AYDIN  Müdür Yardımcısı

         1971 yılında Çayırlı’da doğdu.İlköğrenimini  Çayırlı’da orta  öğrenimini Trabzon’da ve  lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.1996 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu.Aynı yıl  Trabzon  ili Arsin İlçesi’nde öğretmenliğe başladı 2010 yılına kadar aynı ilçede değişik okullarda görev yaptı. .2009 yılında Yurt Dışı Öğretmen Seçme Sınavı’nı kazandı.03.10.2010’da Suudi Arabistan Cidde Uluslar arası Türk Okulu’nda göreve başladı.

          Evli ve iki çocuk babasıdır. 5 Temmuz 2011 Tarihinden itibaren buradaki idarecilik görevine başladı.

GÖREVLERİ

1 -  Derslik, laboratuar, işlik vs. yerlerde derslerdeki verimliliği artıracak önlemleri almak gördüğü eksiklikleri gidermek

2- Okulumuzu ziyarete gelen devlet büyükleri ve hiyerarşik üstlerin karşılanması hazırlıklarını organize edip yürütülmesini sağlamak,

3-Okulla ilgili olağanüstü halleri beklemeksizin Okul Müdürü aracılığıyla Eğitim Ataşeliğine/Müşavirliğine bildirmek,

4-Öğlenci  öğrencilerin okula alınışı, eğitim öğretimlerinin izlenmesi; okul bölgesindeki güvenlik önlemlerinin alınması ve yürütülmesi

5- İlgili müdür. yardımcısının .bulunmadığı zamanlarda  öğretmen ve öğrenci  nöbetlerini düzenlemek, nöbet defterlerinin işlenişini takip etmek

6-Bütçe ve avanslar (aylık harcama belgelerini incelemek ve talep edilen avansları Yönetim Kurulu Başkanı ve Okul Müdürüyle birlikte imzalamak,

7--Personel Maaşlarının tanzimi,  ücretlendirme ve ödenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

8- Okul genelinde satın alma komisyonlarına başkanlık etmek,

9- Genel aidat işlerini takip etmek, Büyükelçiliğimizin talimatlarına uygun olarak aidatların yatırılmasını sağlamak ve durumla ilgili zamanında okul müdürünün bilgisi dahilinde velileri  bilgilendirmek,

10-   Okul Yönetim Kurulu üyeliği

11-Okulda bulunan  bütün derslik, atölye ve diğer mekânların temizlik, bakım gibi genel sorumluluğu ve taşınırların  ilgili öğretmenlere zimmetlenmesi,

12- Okulda bulunan bilgisayar, projeksiyon,fotokopi ses sistemleri ve diğer elektronik cihazların taşınır sorumluğu ile bu cihazların bakımı tamiri vb. işlemleri yürütmek,

13-  Arşivleme ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

14- Okulda açılacak her türlü  yetiştirme kursu ,sınavlara hazırlık kursu vb. faaliyetlerin ücretlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemler,

15- İç hizmetler şefinin çalışmalarını gözlemek ve  çalışmalarında aksaklık gördüğü bütün personeli usulüne uygun bir şekilde ikaz etmek,

16- Okulun bakım,onarım ve teknik işlerini yürütmek,

17- Muayene Kabul Komisyonu Başkanlığı,

18- Teslim Alma Komisyonu Başkanlığı,

19- Öğrenci velilerinden muafiyet dilekçelerini kabul ederek okul yönetim kurulu toplantısında ele alınmasını sağlamak,

20-Demirbaşların sayımı, dökümü ve gerektiğinde düşümüyle ilgili iş ve  İşlemleri yürütmek,

21-  Okulun giderleriyle ilgili tüm faturaların ödenmesi, gelir ve gideri gösteren faturaların  görevli memur tarafından muhafazasıyla ilgili iş ve işlemler,

22-Okulda görev yapan öğretmenler ile diğer okullarda  Cidde vizesiyle çalışan öğretmenlerin ikame çıkarma-uzatma ,hurucu avde ve hurucu nihaii  işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

23- Planlanan kurul/komisyon ve ekiplere katılmak istenildiğinde bunlara başkanlık etmek,

24-Spor malzemelerinin temin edilmesi ,Beden eğitimi öğretmenlerine zimmetlenmesi ve gereği gibi kullanılmasını sağlamak,

25-Okul teknik işlerinin iç hizmetler şefi eliyle yürütülmesini sağlamak,

26-Bilgisayar Laboratuarının amaca uygun  kullanılmasını sağlamak,

27- Okul müdürünün vereceği diğer  yasal  görevleri yapmak,oges   mebk12tr   egitim   ekayit   eokul4   eokul5