Okulumuz, 29 Ekim 1979 tarihinde Büyükelçi Fikret BEREKETin görev süresi döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır.
1980-1981 Eğitim-Öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığınca resmi öğretmen atanmış ve birleştirilmiş sınıf uygulamasıyla eğitim-öğretim sürdürülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığının 10.08.1982 tarih ve 11719 sayılı onayları ile resmi Türk Okulu olarak kabul edilmiştir.
Okulumuz 12.10.1990 tarih ve 24851 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile 1990-1991 öğretim yılında İlköğretim okuluna dönüşmüştür.
1999-2000 eğitim-öğretim yılında okulumuz bünyesinde lise açılmıştır. Lisemiz 1999-2000 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir.
Açıldığı günden bu yana, Başkonsolosluk bahçesindeki prefabrike binada sürdürülen eğitim-öğretim, 11 Aralık 1999 tarihinden itibaren, çağın gereklerine uygun olarak yeni okulumuzda sürdürülmektedir.
Okulumuz, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında yirmi dokuz branş, yirmi dört sınıf öğretmeni, bir ana sınıfı öğretmeni, 1710 öğrenci mevcuduyla Cidde ve Mekke'deki Türk çocuklarına eğitim- öğretim hizmeti sunmaktadır.

Okulumuzda eğitim-öğretim gündüzlü olup, karma eğitim yapılmaktadır. İkili eğitim uygulanmaktadır. İlköğretim 1,2,3,4,5. Sınıflar ile Ana Sınıfı öğlenci; İlköğretim 6.7.8. sınıflar ile Lise 9,10 ve 11. sınıflar sabahçıdır. Suudi Arabistan şartlarına göre hafta tatili Perşembe ve Cuma günleridir.

Okulumuz yurt dışındaki sınav merkezlerinden biridir.Okulumuz öğrencileri Türkiyede uygulanan tüm sınavlara girmekte ve gözle görülür bir başarı elde etmektedirler. Mezun olan öğrencilerimiz, ÖSSnin yanısıra (Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı) Y.Ç.S.ye de girme hakkına sahiptir.
2003-2004 Eğitim Öğretim Yılında Lise 3. Sınıfta olup mezun olan/olamayan toplam 22 öğrenci Üniversite Sınavında başarılı oldu. Ancak 3 öğrenci sınava girmedi. Kazanan 1 öğrenci de mezun olamadı. 1 öğrenci de YÖSde başarılı olduğu halde gidemedi. Buna göre toplam 20 öğrencimiz Üniversiteye kayıtlarını yaptırıp öğrenimlerine devam etmektedirler. Başarı: %88dir. İlköğretim 8. sınıfta toplam 76 öğrenci olup tamamı mezun oldu. Sınava ise 30 öğrencimiz girdi. Toplam 7 öğrenci LGSde başarılı oldu. Başarı: %23.33dir.
2004-2005 Eğitim Öğretim Yılında Lise 3. Sınıfta olup mezun olan toplam 33 öğrenciden 28si Üniversite Sınavında başarılı oldu. Ancak 2 öğrenci sınava girmedi. Sınava giren 3 öğrenci ise bir yüksek öğretim programına yerleştirilemedi. Buna göre toplam 28 öğrencimiz Üniversiteye kayıtlarını yaptırıp öğrenimlerine devam etmektedirler. Başarı: %84.84dir. İlköğretim 8. sınıfta toplam 90 öğrenci olup tamamı mezun oldu. Sınava ise 24 öğrencimiz girdi. Toplam 6 öğrenci OKSde başarılı oldu. Başarı: %25dir.
2005-2006 Eğitim Öğretim Yılında Lise 3. Sınıfta olup mezun olan toplam 75 öğrenciden 71i Üniversite Sınavında başarılı oldu. Ancak 2 öğrenci sınava girmedi. 1 öğrencimiz de mezun olamadığı için kaydını yaptıramadı. Sınava giren 2 öğrenci ise bir yüksek öğretim programına yerleştirilemedi. Buna göre toplam 70 öğrencimiz Üniversiteye kayıtlarını yaptırıp öğrenimlerine devam etmektedirler. Başarı: %93.33dir. İlköğretim 8. sınıfta toplam 127 öğrenci olup tamamı mezun oldu. Sınava ise 39 öğrencimiz girdi. Toplam 9 öğrenci tercihte bulundu. Tercihte bulunan öğrencilerimizden 2si OKSde başarılı oldu. Başarı: %22.22dir. Ayrıca okulumuz Açık İlköğretim ve Açık Lise için kayıt ve sınav merkezidir.

Okulumuzda çevre şartlarına uygun olarak Bilgisayar ve Arapça seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Okulumuzun başarı ortalaması %90 civarındadır.

Okulumuz 1979 yılından beri anayurttan uzakta, Cidde ve Mekke yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının Türkiye'ye uyumlarını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının benimsediği amaç ve ilkeler doğrultusunda eğitim ve öğretim hizmetini vermeye devam etmektedir. Bu hizmetlerin geliştirilip yaygınlaştırılması bütün öğretmenlerin temel amacıdır.
oges   mebk12tr   egitim   ekayit   eokul4   eokul5