Cidde Uluslararası Türk Okulu Bir Anadolu Lisesidir.

VİZYONUMUZ: Sosyal, kültürel, bilimsel alandaki her tür yenileşme, gelişme ve değişmeyi yakından takip eden, uluslararası normlara ulaşmayı hedefleyen, gücünü tarihi geçmişinden alan örnek bir okul olmaktır.

MİSYONUMUZ: Kendisiyle ve toplumla barışık, öğrenmeyi öğrenen, bilgi üreten gelişmeye açık, sorumluklarının bilincinde, rekabetçi, paylaşmayı bilen, bilimsel düşünen, Atatürkçü bireyler yetiştirmektir.

İLKELERİMİZ:
• Okulumuzda toplam kalite yönetimi uygulanır.
• Bireysel farklılıkları dikkate alan, öğrenci merkezli eğitim yapılır.
• Sevgiye dayalı disiplin anlayışı hâkimdir.
• Teknoloji gelişmelerin kullanıldığı öğretim ortamı sağlanır.
• Özgür düşünen, araştırmacı, kendine güvenen önyargısız, topluma saygılı, girişimci bireyleri yetiştirmek hedeftir.
• Karar verme ve problem çözme yeteneği olan, öğrenmeyi öğrenmiş, sanat, bilim, çevre ve insan sevgisini içinde barındıran, Türk dilini iyi kullanan, milli ve manevi değerlerini koruyup geliştiren, okuma alışkanlığı kazanmış, bireyler yetiştirmek için çalışır.
• “Öğrenmeyen öğrenci yoktur” anlayışıyla hareket edilir.
• Sağlıklı, temiz, iç açıcı mekânlarla başarı artırılmaya çalışılır.
• Yönetici, öğretmen, destek personel, veli öğrenci diyaloğu, sevgi ve saygıya dayanır.
• Sürekli gelişim felsefesiyle iç ve dış müşteri memnuniyeti artırılmaya çalışılır.
Bilimin ışığında, aklın yolunda, yaparak, yaşayarak öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler yetiştirilir.
oges   mebk12tr   egitim   ekayit   eokul4   eokul5