I

                        CİDDE ULUSLARARASI TÜRK OKULU

 

BRİFİNG DOSYASI

 

DSC_1355

Hazırlayan:

 Musa ŞAHİN

Okul Müdürü

Cidde-2014

 

I.       BÖLÜM

Misyonumuz  : “Türk milli eğitiminin temel amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretimdeki kalitesiyle okul öncesinden lise sona kadar bütün öğrencilerin;

1.      Milli kültürlerini tanıyan ve yaşam tarzı olarak benimseyen,

2.      Yaşadıkları ülkeye uyum sağlayan ve evrensel değerlere sahip olan,

3.      Türkçeyi doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak öğrenen ve kullanan,

4.      Ulaştığı bilgiyi kullanabilen, düşünen, sorgulayan, özgüveni yüksek ve geleceğe umutla bakan,

     5.      Kendisiyle ve toplumla barışık, öğrenmeyi öğrenen, gelişmeye açık, sorumluklarının bilincinde, rekabetçi, paylaşmayı bilen, bilimsel düşünen, milli ve manevi değerlerimizle mücehhez ,

6.      İlgi ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğretim programına hazır olan,

bireyler yetiştirirken, öğretmenlerin çalışmaktan zevk aldığı, öğrencilerin de kendini mutlu hissettiği bir kurum olmak.”   

   

            Vizyonumuz:    Sosyal, kültürel, bilimsel alandaki yenileşme, gelişme ve değişmeyi yakından takip eden,  gücünü tarihi geçmişinden alan, ülkemizi temsilde öncü örnek bir okul olmaktır.”

                           İLKELERİMİZ:                                                                        

 

1-     Okulumuzda toplam kalite yönetimi uygulanır.

2-     Bireysel farklılıkları dikkate alan, öğrenci merkezli eğitim yapılır.

3-     Sevgiye dayalı disiplin anlayışı hâkimdir.

4-     Teknoloji gelişmelerin kullanıldığı öğretim ortamı sağlanır.

5-     Özgür düşünen, araştırmacı, kendine güvenen önyargısız, topluma saygılı, girişimci bireyleri yetiştirmek hedeftir.

6-      Karar verme ve problem çözme yeteneği olan, öğrenmeyi öğrenmiş, sanat, bilim, çevre ve insan sevgisini içinde barındıran, Türk dilini iyi kullanan, milli ve manevi değerlerini koruyup geliştiren, okuma alışkanlığı kazanmış, bireyler yetiştirmek için çalışır.

7-     “Öğrenmeyen öğrenci yoktur” anlayışıyla hareket edilir.

8-     Sağlıklı, temiz, iç açıcı mekânlarla başarı artırılmaya çalışılır.

9-     Yönetici, öğretmen, destek personel, veli öğrenci diyalogu, sevgi ve saygıya dayanır.

Sürekli gelişim felsefesiyle iç ve dış müşteri memnuniyeti artırılmaya çalışılır.
Bilimin ışığında, aklın yolunda, yaparak, yaşayarak öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler yetiştirilir

                              Okulun İletişim Bilgileri:

      Adı                 : Cidde Uluslararası Türk Okulu

Adresi                        : Po. Box. 126561 Cidde 21352  SAUDI ARABIA

Telefon          : (00966 )012 2572825

Faks               : 012 257 32 75

Web                : www.ciddeuto.k12.tr

 e-mail            : Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

 

                                  Tarihçesi      

1979-1980:Okulumuz, 29 Ekim 1979 tarihinde Büyükelçi Fikret BEREKET’in görev süresi döneminde gayri resmi olarak Cidde Başkonsolosluk bahçesindeki prefabrike binada eğitim öğretime başlamıştır. MEB’ nın 10.08.1982 /11719 sayılı oluru  ile Resmi Türk Okulu; 12.10.1990 /24851 sayılı oluru ile (İÖO); 15.07.1998 /06893 sayılı oluru (Lise) ve KSA Eğitim Bakanlığı’nın 02.09.1995 tarih ve 2/596 sayılı oluru ile (Cidde Uluslararası Türk Okulu) tescil edilmiştir.

1980-1981 : Eğitim-Öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı’nca resmi öğretmen atanmış ve birleştirilmiş sınıf uygulamasıyla eğitim-öğretim sürdürülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10.08.1982 tarih ve 11719 sayılı onayları ile resmi Türk Okulu olarak kabul edilmiştir.

1981-1982:İlkokuldaki öğrenci sayısında artış olmuş,Türkiye’den gelen öğretmenlerle eğitim-öğretim devam etmiştir.

1982-1983:Öğrenci sayımız yine artmış öğretmen sayısı aynı kalmıştır.

1983-1984:Cidde’de Türk okulunun bulunması sayesinde vatandaşlarımızdan ailelerini getirenlerin sayısında artış olmuş ve öğrenci sayısı artmaya devam etmiştir.

1984-1985:Öğrenci sayımız 250 ‘i geçmiştir.Türkiye’den gönderilen öğretmen sayısı da artmıştır.

1985-1986:Öğrenci sayımız artmaya devam etmiş 300’e ulaşmıştır.

1986-1987:Eğitim-öğretim Cidde Başkonsolosluğundaki prefabrike binada devam etmiştir.mevcut 345’ dir.

1987-1988:Öğrenci sayımızda  artış olmuş, bunun sebebi olarak da vatandaşlarımızın Türkiye’den aileleri getirmeleri görünmektedir.

1988-1989:Öğrenci sayımız 400’ ü geçmiş, Türkiye’den geçici görevle gelen öğretmen sayısı da artmıştır.

1989-1990:Öğrenci sayısı 450’yi geçmiş,bina artık yeterli gelmemeye başlamıştır.

1990-1991 : Eğitim-Öğretim yılında okulumuz 12.10.1990 tarih ve 24851 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile 1990 – 1991 öğretim yılında İlköğretim okuluna dönüşmüştür. Öğrenci sayımız 524 ,mezun sayımız 34 olmuştur.

1991-1992:Öğrenci sayımız 560 , ortaokuldan mezun öğrenci sayısı 45 olmuştur.

1992-1993: Öğrenci sayısı 586,mezun öğrenci sayısı ise 47 olmuştur.Öğretmen sayısı da artmıştır.

1993-1994:Öğrenci sayımız 556, mezun öğrenci sayımız 59 olmuştur.(Körfez savaşının olumsuz etkisiyle öğrenci sayısı düşmeye başlamıştır.)

1994-1995:Öğrenci sayımız 491 ,mezun öğrenci sayımız ise 45 olmuştur.

1995-1996: Öğrenci sayısı 439 ,mezun öğrenci sayısı 45 olmuştur.

1996-1997: Öğrenci mevcudu 474 ,mezun sayısı 78 olmuştur.

1997-1998:. Okulumuz bünyesinde lise bölümü açıldı. Öğrenci mevcudu 476  oldu. Ayrıca temel eğitim kesintisiz  olmak üzere sekiz yıla çıkarıldı.

1998-1999:Öğrenci sayımız 505 ,ortaokul mezun sayımız 49 oldu.

1999-2000 : Açıldığı günden bu yana, Başkonsolosluk bahçesindeki prefabrike binada sürdürülen eğitim-öğretim 11 Aralık 1999 tarihinden itibaren çağın gereklerine uygun inşa edilen yeni okulumuzda sürdürülmeye başlandı.. Lisemiz 1999-2000 eğitim-öğretim yılı  sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Mezun sayısı 20 dir.

2000-2001:Öğrenci sayımız 780 ,ortaokuldan mezun öğrenci sayımız73’ tür.Liseden 20 öğrenci mezun oldu.

2001-2002:İlköğrenim öğrenci sayısı 636 ,ortaokul mezun sayısı 66, liseden mezun olan öğrenci sayısı 22 dir.Toplam öğrenci mevcudu 875 ‘tir.

2002-2003:Öğrenci sayısı hızla artmaya devam etmiş ve öğrenci sayısı 900’ e ulaşmıştır.17 öğrencimiz YÇS ile Türkiye’deki üniversitelere yerleşmiştir.

2003-2004  : Lise 3. Sınıfta olup mezun olan/olamayan toplam 22 öğrenci Üniversite Sınavında başarılı oldu. İlköğretim 8. sınıfta toplam 76 öğrenci mezun oldu. Öğrenci mevcudumuz 975 ‘tir.

2004-2005 :Eğitim Öğretim Yılında Lise 3. Sınıfta olup mezun olan toplam 33 öğrenciden 28’i Üniversite Sınavında başarılı oldu.   İlköğretim 8. sınıfta toplam 90 öğrenci olup tamamı mezun oldu. Sınava ise 24 öğrencimiz girdi. Toplam 6 öğrenci OKS’de başarılı oldu. Mevcudumuz 1000 ‘i geçti.

2005-2006 :Eğitim Öğretim Yılında Lise 3. Sınıfta olup mezun olan toplam 75 öğrenciden 71’i Üniversite Sınavında başarılı oldu. 70 öğrencimiz Üniversiteye kayıtlarını yaptırıp öğrenimlerine devam ettiler.  Öğrenci sayısı 1070 oldu.

2006-2007: Öğrenci sayımız ve öğretmen sayımız artmaya devam etti .Bu artışta Liseyi bitiren öğrencilerimizin çoğunluğunun YÇS ile Türkiye’deki üniversitelere rahat bir şekilde yerleşmelerinin etkisi oldu.Mevcudumuz 1146 ‘ya ulaştı

2007-2008 : 24 Haziran 1997 tarihinde, S. Arabistan Bakanlar Kurulu tarafından 21 maddelik "Uluslararası Okullar Yasası" kabul edilmiştir. Bu statüdeki okulların yasa gereğince kendilerini yasa hükümlerine uyumlu hale getirmeleri istenmiştir. Böylece Uluslararası Türk okulları,  bir taraftan Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, diğer taraftan T.C. Dışişleri Bakanlığı denetimine tâbi okul haline gelmiştir. Mevcudumuz 1300 ‘e yaklaştı.

2008-2009:Eğitim-Öğretim yılında yirmi dokuz branş, yirmi dört sınıf öğretmeni, bir ana sınıfı öğretmeni, 1360 öğrenci mevcuduyla Cidde ve Mekke'deki Türk çocuklarına eğitim- öğretim hizmeti sunmaya devam etti.Öğrenci sayısının artmasıyla birlikte öğretmen sayısı da arttı.

2009-2010: Öğrenci  sayısını artışına paralel olarak öğretmen sayısı da artmış, öğretmen ihtiyacı   yerel kaynaklardan sağlanmıştır.İlk defa Ortak Kültür Komisyonu  tarafından Türkiye’den Okul müdürü atanmıştır. 1474 ‘e ulaştı.

2010-2011: Öğretim yılında  mevcudumuz 1560 ‘a öğrenciye  ulaşmıştır.Türkiye’den geçici yurt dışı görevine gelen 65 öğretmen ve yöneticiyle eğitim öğretim hizmeti verilmiş,eksikler yerel ücretli/maaşlı personel tutularak giderilmiştir.

2011-2012 :Eğitim-Öğretim yılında 1650 öğrencisi ve Türkiye’den gelen 72 öğretmen ve yöneticiyle hizmet vermeye devam etmiştir. Yeni okul binası arayışları hız kazanmış, birkaç alternatif üzerine durulmuş ancak maddi sorunlar nedeniyle sonuca ulaşılamamıştır.Temel Eğitim4+4+4=12 yıla çıkarılmıştır.

2012-2013-Okulumuz bünyesinde İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi açıldı.Öğrenci sayımız 1730 a ulaştı.Okulumuzun ruhsat yenileme işlemi uzun uğraşlar sonunda üç yıllık süreyle uzatıldı.YÇS kaldırıldı.YÖS  uygulamasına geçildi.On dokuz Mayıs Üniversitesi ilk defa Riyad’la birlikte Cidde’de de YÖS sınavı yaptı.Öğrencilerimizin tamamı Türkiye’deki iyi üniversitelere yerleştirildi.Okulumuz, 22 Haziran 2013 tarihinde Cidde Başkonsolosluğu bünyesinde Eğitim Ataşesinin  tayininden sonra Cidde Başkonsolosluğuna bağlandı.Okulumuz tarihinde Ortak Kültür Komisyonu tarafından ikinci defa okul müdürü görevlendirilmesi yapıldı.

2013-2014-Okulumuzda eğitim-öğretim gündüzlü olup, karma eğitim yapılmaktadır. İkili eğitim uygulanmaktadır. İlköğretim 1,2,3,4, Sınıflar ile Ana Sınıfı  ve ortaokul 7.8 sınıfla öğlenci; İlköğretim 5,6. sınıflar ile Lisede okuyan öğrencilerimiz sabahçıdır. Suudi Arabistan şartlarına göre hafta tatili değişmiş Cuma ,Cumartesi günleri olmuştur.Okulumuz bünyesinde İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesindeki öğrenci sayıları artarak  123 e ulaşmıştır.Okulumuzdaki öğrenci sayısında ise  Suudi Arabistan’da sıkı politikalar yüzünden ailevi nedenlere bağlı olarak azalma meydana gelmiş ve öğrenci sayımız 1614’e  düşmüştür.Okulumuzda  ikili eğitimden normal eğitime geçiş için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

         Okulumuz 1979 yılından beri anayurttan uzakta, Cidde ve Mekke yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının Türkiye'ye uyumlarını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının benimsediği amaç ve ilkeler doğrultusunda eğitim ve öğretim hizmetini vermeye devam etmektedir. Bu hizmetlerin geliştirilip yaygınlaştırılması bütün öğretmenlerin temel amacıdır.

             Okul Öncesi Eğitim: Okul öncesi eğitim okul bünyesinde iki şube olarak  devam etmektedir. Öğretmenlere yerel olarak tutulan birer de yardımcı verilmiştir. Öğrenciler öğleci diğer öğrencilerle okula geldiğinden öğleci öğrenciler gibi saat 12.15’de alınıp 17.30’da servislerine teslim edilmektedir.

İlkokul: 12.30 da öğleci öğrenciler alınmakta ve eğitim öğretim 17.35’e kadar devam etmektedir.  

Ortaokul: Önceki yıllardaki gibi ikili eğitim devam etmektedir. 5.ve 6. Sınıfların sabah 06.45’de öğretmen girişiyle başlayan dersleri 12.30’da sona ermektedir.

  1. Ve 8. Sınıflarda ise dersler öğleyin saat:12:40 ‘ta başlayıp 17:35 ‘te bitmektedir.

İmam-Hatip Ortaokulu: 2012-2013 öğretim yılında velilerden gelen talep üzerine 32 öğrenci ile açılmıştır.2013-14 öğretim yılında 30 öğrenci ile lise bölümünde de açılmıştır.

 Lise/İHL: Lise, Anadolu Lisesi statüsündedir. 9 ve 10.Sınıfta haftada 40 saat 11, 12. Sınıflarda haftada 35 saat eğitim almaktadırlar.İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Lisesi   sabahçıdır. İmam Hatip Lisesinin Anadolu statüsüne geçmesi için gerekli yazışmalar yapılmış neticesi beklenmektedir.

Açıköğretim Hizmetleri: Türkiye’de Halkeğitimi ve Akşam Sanat Okullarının Açıköğretim hizmetlerini okulumuz vermektedir.

                         GÖREVLİ PERSONEL SAYISI:

 

ADI SOYADI

GÖREVİ

Şeref Taha ELŞEYBİ

Mektebeci

Abdullah  EL Unayzi

Güvenlik

Sami YİĞİT

Şöför

Dilek KÖSE

Sekreter Bayan

Semah el Biyeli

Hemşire

Hülya ÖZDEMİR

Muhasebe Görevlisi

 

DERSLİK. LABORATUVAR.TOPLANTI VE GÖSTERİ SALONLARI

 

Derslik                                               :29

Laboratuar                                       :2

Kütüphane                                        :1

Konferans Salonu                            :1

Teknoloji Odası                                :1

Spor Salonu                                      :1

Jimnastik Salonu                              :1

Gösteri Salonu                                  :1

Öğretmenler Odası                           :1

Resim Atölyesi                                  :1

Müzik Odası                                     :1

Rehberlik Odası                               :1

 

AÇIK LİSE VE AÇIK İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ SAYILARI

 

Açık İlköğretim öğrenci sayısı         :59

Açık lise Öğrenci sayısı                    :220

BİNA VE BAHÇE DURUMU

 

Bina Alanı                 :3952 metre kare

Kira Durumu            :Kira Başlama Tarihi : Hicri 01.07.1411 (01.07.1991)

Kira Bitiş Tarihi       :Hicri 30.06.1510 (04.02.2087)

Arsa Kira Süresi       :99 yıllık kira bedeli :20.000 SAR (sözleşme yapıldığında 99 yıllık kira bedeli peşin alınmış)

 

                                                     Başarı Durumu

 

YIL

Mezun Öğrenci Sayısı

YÇS, YÖS, LYS Giren Öğrenci Sayısı

Bir Üst Öğrenime Yerleşen Öğrenci Sayısı

YÇS, YÖS, LYS Girenlere Göre Yerleşen Öğrenci %’si

Ön Lisans

Lisans

AÖF

Toplam

2011-2012

68

51

-

51

-

51

75

2012-2013

83

50

-

51

-

50

60

 

 

Cidde Uluslararası Türk Okulunda Uygulanan Programlar:

1.      Okul Öncesi Eğitimi

2.      İlkokul

3.      Ortaokul

4.      İmam-Hatip Ortaokulu

5.      İmam-Hatip Lise

6.      Anadolu Lisesi

7.      Özel Eğitim Programı

8.      Açık Öğretim İşlemleri- (Türkiye’de Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okullarının yürüttüğü işler)

 

Eğitim Öğretim Dışında Yürütülen İşler:

Cidde vizesi ile gelen Suudi Arabistan’daki diğer Türk Okullarımızda çalışan öğretmenlerimiz ile yakınlarının aile vizesi, sigorta ve ikame işlemleri (100 öğretmen ve yakınları.)

                        

2013–2014 öğretim Yılı Öğrenci Sayıları:

 

S.No

Programın Adı

Erkek

Kız

Toplam

Şube Sayısı

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

1

Özel Eğitim

3

3

6

1

6

2

Okul Öncesi Eğitim

35

20

55

2

28

3

İlkokul

349

288

637

21

30

4

Ortaokul

240

197

437

15

29

5

İmam Hatip Ortaokulu

44

31

75

3

25

6

İmam Hatip Lisesi

24

21

45

2

23

7

Lise

205

154

359

18

20

TOPLAMLAR

900

714

1614

62

 

 

Derslikler 35 ile 55 metrekare arasında değişmektedir. Sınıfların fiziki yapısına göre öğrenci yoğunluğu çok fazladır. Çoğu sınıfta öğrenci sayısı çok fazladır.Bazı sınıflarda ilave sıralar nedeniyle kapılar açılamama noktasına gelinmektedir.

Yukarıdaki sayılarda görüldüğü gibi ikili eğitim de olsa sınıf sayıları yetersizdir.

            Yönetim kurulu kararıyla okul çevresinde ek binaların kiralanması çalışmaları devam etmektedir. Ancak bu tür çözümler geçici olup sorunun tam çözümü ancak  mevcut bina ile  birlikte yeni bir okul binasına sahip olmaktan geçmektedir.

            Okulun Örgütsel Yapısı:

Cidde Uluslararası Türk Okulu, Suudi Arabistan’da bulunan yabancı okullar statüsündedir.

Yönetim Kurulu: Seçimle veya Büyükelçilik makamınca atanır ve altı kişiden oluşur. Okulun fiziki yapısı ve gelir giderleriyle uğraşır.

Yönetim Kurulu 2013 Aralık ayında tezkiye edilmiş ve Talim-Terbiye tarafından kabul görmüştür.  Yönetim Kurulu başkanlığını Abdullah ÖZTÜRK yapmaktadır.

                        

                      OKULUN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Okul Yönetim Kurulu

ADI-SOYADI

GÖREVİ

MESLEĞİ

            Abdullah ÖZTÜRK             

Başkan

Makine mühendisi

             Kazım TİMUR       

Başkan Yardımcısı

Elektrik mühendisi

Muhammed ER

Üye

Cidde Radyosu Türkçe Bölümü

Abdulehat HAFIZ

Üye

Cidde Radyosu Türkçe Bölümü

Ahmet  Suat GÜNDÜZ

Üye

İnşaat Mühendisi(Baytur)

Mustafa  Coşkun ENGİNEL

Muhasip Üye

İslam İşbirliği Teş.Çalışanı

 

     Bölgemizde eğitim ile ilgili muhatabımız olan Suudi yetkili:

Makamı                 : Talim Terbiye Müdürlüğü /Yabancı  Okullar Genel Müdürlüğü

Ünvanı                   : Sorumlu Müfettiş

Adı soyadı             : Salih Al- GAMDİ

Telefon Numarası: 0548352326

Okul Müdürü: Okulda uygulanan programların çokluğu sebebiyle okul müdürü genel bir koordinasyon sağlamak görevini icra etmektedir. Ayrıca okulun Suudi Arabistan resmi makamlarındaki temsil görevi işleri ile diğer görevleri yerine getirmekte, birçok konuda yönetim kurulu ve Eğitim Ataşeliğiyle koordineli çalışmalar yürütmektedir.

  Müdür Yardımcıları: 2 asil ve 3 görevlendirme olmak üzere 5 müdür yardımcısıyla çalışılmaktadır.Okulun yapısına, öğrenci sayısına bakıldığında “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğe göre aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır:

Anasınıfı         1 Müdür Yardımcısı

İlkokul            1Müdür Yardımcısı

Ortaokul         1 Müdür Yardımcısı

 Lise                1 Müdür Yardımcısı

Açıköğretim/YÖS  ve diğer sınav hizmetleri 1 Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı konusunda Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonunun Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılan eğitim kurumlarında ve Türk okullarında(4) müdür ve müdür yardımcılığı görevi verilen öğretmenlerden, müdürlük görevi verilenlere yurtdışı aylıklarının %10'u, müdür yardımcılığı görevi verilenlere %5'i ilave olarak verilir. Her eğitim kurumunda bu şekilde ilave ücret ödenecek müdür yardımcısı sayısı ikiden fazla olamaz” (Mad-12) kararı pratikte imkânsızdır. Yönetmeliğin çıktığı 2003 yılından günümüze okullarımızın öğrenci sayıları 5-6 kat artmıştır. Ancak ilgili yönetmelik bunun gibi diğer bazı konularda da güncellenmemiştir. Yukarıdaki anlatımda görüldüğü gibi okul büyük bir okuldur. İkili eğitim sisteminde idareci için çalışma saatleri sabah 06.30 ile akşam 18.00 arasıdır. Ayrıca diğer sınav işlemleri ve temsil göreviyle alakalı diğer görevler de idareci sayısının artırılmasını zorunlu kılmaktadır.

          Öğretmen  Kadrosu:  Okulumuzda Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından atanan 5 bayan,77 erkek olmak üzere 82 kadrolu  öğretmen;mahallinde temin edilen bir  Arapça öğretmeni ve bir İngilizce öğretmeni,bir  beden eğitimi ve halk oyunları eğitmeni öğretmen görev yapmaktadır. Öğretmenlerimiz MEB tarafından bir yıllık geçici görevle görevlendirilmekte,bu süre beş yıla kadar uzayabilmektedir. 

          Okul Sekreteri:Vize ve Arapça/İngilizce tercümanlık hizmetlerini ve okul sekreterya hizmetlerini yürüten bir sekreter vardır. Okulda yabancı işçilerin çalıştırılması, izlenmesi ve diğer kurumlarla ilişkiler ve vize takipleri üzerine çalışmaktadır. Ayrıca yerel yasalar gereği Suudlu bir takipçi çalıştırılmaktadır. Suud makamlarıyla işler Suudlu takipçiyle yürümektedir. Okul sekreteri takipçiye gerekli dokümanları hazırlayıp vermekte ve takipçiyi de takip etmek durumundadır.

           Okul Mektepçisi:Arap Makamlarıyla  her türlü resmi yazışmaları yürütmektedir.Yarı zamanlı çalışmaktadır.

Suudlu Okul Takipçisi: Suud mevzuatına göre tutulması zorunludur. Maaş ödenmekte, sağlık ve sosyal sigorta bedelleri ödenmektedir. Okulun Cevazat,Mektebul Amel,Talim-Terbiye vb Resmi dairelerdeki   her türlü  iş ve işlemlerinin takibinden, sorumludur.

Muhasebeci:Yönetim Kurulu kararıyla istihdam edilmiştir.Öğrencilerin Aidat takip sistemine kaydı ve öğrenci velilerinin  aidat durumunun takibini yapmaktadır.Muhasebeci maharetiyle durumun iyi takip edilmesi gerekmektedir.Okul nakit ihtiyaçlarını ve harcamalarının dökümünü  içeren ‘Avans Dosyası’ oluşturulması, maddi iş ve işlemlerin bir müdür yardımcısı gözetiminde yapılması, gelir-gider listesi hazırlanması vb. muhasebeyle ilgili her türlü görevin yürütülmesinden sorumludur.Ayrıca  boş kalan zamanlarında da kütüphanede düzenin sağlanması ve  öğretmenlerin  kırtasiye ve fotokopi hizmetlerinin yürütülmesi konusunda destek olmaktadır.

Güvenlikçi:

Okulun güvenlikçisi bulunmaktadır. Yerel bir güvenlik şirketinden okul ana girişinde görev yapmak üzere 1 tane personel alınmıştır.

Okul Şoförü:

Okulun  öğrenci ve öğretmen taşımaya uygun  TOYOTA HIACE marka 2014 model güzel, yeni bir aracı bulunmaktadır. Okulun tüm ihtiyaçlarında; alınan malzemelerin getirilmesinde,  okulun iç işlerindeki her türlü  bakım,tamir malzeme alımı ve diğer işleri ile Konsoloslukla ilgili getir-götür işlerinde ,yeni gelen öğretmenlerin karşılanması, belli bir süre taşınması ,bayan öğretmenlerin getirilip götürülmesi,öğrencilerin bazı durumlarda taşınması vb işler için kullanılmaktadır.

Okulun temizlik işleri Suudlu bir firma aracılığıyla daha ekonomik olan yabancı işçilerle sağlanmaktadır.İşçiler ,genelde akşam 19:00-22:00 arası çalışmakta,bunun yanında dört bayan ve bir erkek işçi de sabah :06:30-18:00 arası çalışmaktadır.

 Hemşire:Öğrencilerimizin her türlü sağlık işlerinde görev yapan Mısırlı bir hemşiremiz sekiz yıldan beri çalışmaktadır.

Ders Yükü ve Öğretmen İhtiyacı: Okulumuzun öğrenci mevcudunun çok olması sonucu öğretmenlerimiz genelde haftada 26-30 saat arası derse girmektedir.

Ücretli / Maaşlı Yerel Personel:

Türkiye’den gelen öğretmenlerimizin yetmediği alanlarda -Arapça ve İngilizce başta olmak üzere- yerel personel istihdamı yapılmaktadır. Sayısı altıdır.

Yardımcı Personel:Özel eğitim ve ana sınıflarında öğretmenlerimizle birlikte üç yardımcı personel çalışmaktadır.

   

II. BÖLÜM

                                       Okul Geliri:

     Öğrenci velilerinde alınan aidatlar dışında okulun hiçbir geliri yoktur. Yönetim kurulunun son kararıyla öğrenci aidatı yıllık 1.kardeş için  2000, ikinci kardeş için 1100, üç ve daha fazla kardeş için1000 SAR’ dır. Büyükelçilik ve okul personelinin çocuklarının aidatı %50 indirimlidir.Ana sınıfı ücretimiz 2750 SAR’dır.

           Sonuçta veliden gelen aidatını,  devletimizin Cidde Uluslararası Türk Okulu’na yıllık olarak gönderdiği destekle üçe  katlamaktadır. Türkiye’nin öğretmen desteği olmazsa okulda eğitim öğretimin sürdürülebilmesi için aidatın 4 katına çıkması gerekecektir.

Gider: Okulun topladığı aidatların tasarruf önlemlerine rağmen her yıl ortalama yüzde 80-85 i cari harcamalara gitmektedir.

 

III. BÖLÜM

a)      Okulumuzun Güçlü Yanları:

·      Öğrenci velileri çağrıldığında okula ailecek gelebilmektedir. Veli ilgisi yüksektir.

·      Öğretmenlerimiz Türkiye’den geçici yurt dışı göreviyle gelmekte olup tümü yazılı ve sözlü sınavlardan geçerek gelmektedirler. Öğretmenlerimizin yeterlilikleri iyi durumdadır.

·      Öğrencilerimizin sosyal faaliyetlere ilgisi yüksektir.

·      Kurumsal anlamda çalışanlar arasında güçlü bir işbirliği vardır. Yeni gelen öğretmenlerimiz evlerini kuruncaya kadar önceden gelen öğretmenlerimizce ağırlanabilmektedir.

·      İlköğretimin ilk sınıflarında Türkçe konuşma ve anlamada zorluk çeken öğrencilerimiz ilerleyen sınıflarda Türkçelerini geliştirmektedirler.

·      Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen öğretmenlerimiz kültürel anlamda zengin bir görüntü sunmaktadırlar. Farklı sosyal etkinlikler icra edilebilmektedir.

·      YÖS sayesinde lise son sınıf öğrencilerimizin üniversite yerleşme oranı Türkiye’deki liselere göre yüksektir.

·      Okulumuz;    Kapalı Spor salonu,Konferans Salonu,Müzik Atölyesi,Görsel Sanatlar Atölyesi ,Jimnastik Salonu , Kantin ve üstü kapalı bahçesiyle  birçok faaliyetin yapılmasına imkan vermesinin yanında Cidde’deki Türk toplumunun adeta buluşma noktası olma niteliği de taşımaktadır.

b)   Geliştirilmeye Açık Alanlar:

·      İkili eğitim sisteminde öğretmenlerimizin öğrencilerle beraber olma süresi çok kısadır. Okuldaki darlık ve zaman yetersizliği nedeniyle sosyal etkinlikler alanında yeterince hizmet verilememektedir.

·      Beş yıl S. Arabistan’da kalan bir öğretmenin 5 yıl boyunca hizmetiçi eğitimden yararlanması hemen hemen imkânsızdır. Kendini geliştirme şansı çok azdır. Türkiye’deki hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden yararlanamamaktadır.

·      Aidatların Toplanması: Veli okulun davetlerine ilgi göstermesine rağmen aidat ödemede isteksizdir. Zorunlu eğitim diye masrafların devletten karşılanması beklenmektedir.

·      Eğitim-öğretimin dışında diğer okullarda çalışan öğretmenlerin vize, sigorta ve ikame işlemlerinin takibi yöneticilerin işlerini zorlaştırmaktadır.

·      İkili eğitimden dolayı, öğretmenlerimiz öğrencilerle beraberliğin az oluşu işleri zorlaştırmakta sosyal ve kültürel anlamda öğrencilerimize yeteri kadar zaman ayıramamaktadırlar.

·      Öğretmenlerin haftalık ders yükünün, haftada 30 saate göre % 95’e yakın dolu olması nedeniyle yetiştirici ve hazırlayıcı kurs ve etüt programlarına tahsis edilecek öğretmen bulunmamaktadır.  

·      Okulumuzda çeşitli eğitim programları uygulanmaktadır. Bu programların haftalık ders yükünün değişik olması durumuna bir de ikili eğitim yapılması eklendiğinde kademeler arası giriş çıkış saatlerinde sıkıntılar oluşmaktadır.

    

                                                   ÖNERİLER

·      En kısa zamanda bina probleminin çözülmesi;  okul öncesi, ilköğretim ve lise ayrı binalarda normal eğitime geçilmesi gerekmektedir. 

·      Eğitim öğretimin başladığı zamanlarda gelen ve göreve başlayan öğretmenlerin ev arayışlarına girmesi, sigorta, ikame, sürücü belgesi ve diğer ihtiyaçları eğitim öğretim sürecinden zaman almaktadır.Bundan dolayı öğretmenlerin ağustos bitmeden göreve başlamalarının sağlanması gereklidir.

·      Ülkemizin ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerinin orta doğu coğrafyasında artmasına bağlı olarak özellikle Suudi ve Arap ülke vatandaşlarının ilgisi okulumuza karşı artmış ve çocuklarını okulumuza kaydetmek istemektedirler. Uygulanan eğitim programlarının Türkçe olması, Okulumuzun fiziki yapısı, yabancı okul standartlarının altında kalması beraberinde sıkıntılar getirmekte ve yabancı uyruklu öğrenci kaydı yapılamamaktadır.

·       

 

OKULUMUZDAKİ MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

1-      Okul binasının fiziksel olarak yetersizliği 

       Okul binası var olan arsa üzerine yerleştirildiği zaman öğrenci sayısının  bu kadar artacağı on görülemediğinden okul binası şu anda ihtiyaca cevap vermemektedir. İkili Eğitim yapılmasına rağmen bir tane bile boş dersliğimiz bulunmamaktadır.Öğrenci sayısı 1000 iken, bina yetersizliğinden dolayı yeni bina arayışlarına girilmişti. Bugün öğrenci sayısı 1700’e yaklaşmış ve aynı binalarda eğitime devam edilmektedir.

          Çözüm önerisi: 

        Kısa vadede bir bina kiralama yoluyla ilkokul,Ortaokul ve Lise kısmından birisinin yeni binaya taşınması ve Suudi Arabistan Milli Eğitim Bakanlığının istediği normal eğitime geçilmesi; uzun vadede ise ya yeni bir arsa üzerine tam teşekküllü bir Okul yapılması ya da spor salonu ve jimnastik salonlarının yerine 30-40  derslikli bünyesinde spor salonu ve çok amaçlı salon  bulunan yeni bir binanın yapılması gerekir.

2        -İkili Eğitim yapılması

       Cidde çok geniş alana yayılmış bir şehir olduğundan öğrencilerimiz sabah derse yetişmek için çok erken saatte evden çıkmak zorunda kalmaktadırlar.Aynı şekilde Mekke’den öğrenciler de çok erken kalktıkları için uykusuz olarak okula gelmekte ve derslerin akışına  uyum sağlamada  sıkıntı çekmektedirler.

Cidde’de sıcak iklim şartlarında ikili eğitim sistemi verimsizdir.Mekke’de Lise bulunmaması sebebiyle öğrenciler ortaöğretime okulumuzda devam etmekte  ve sabah :03:30 da kalkarak servise binmektedirler.  Normalde Suud makamları saat 14.00’den sonra eğitim öğretime izin vermemektedir.Ayrıca ikili eğitimden normal eğitime geçişle alakalı defalarca uyarılmış bulunmaktayız. Saat 14.00 sonrası eğitim öğretime devam etmemiz yasal değildir. Okulumuzda eğitim-öğretim sabah 06.50’da başlayıp akşam 17.35’de sona ermektedir.Öğrencilerimizin tamamının evlerine ulaşması 19:30 u bulabilmektedir.

     Çözüm  önerisi:

       Yeni okul binası kiralayarak normal eğitime geçmek.Ya da normal eğitimi mümkün kılan büyük bir okulun yapılması. Mekke’deki Türk okulunda  mutlaka lise kısmının açılması.Mekke’deki lise öğrencilerin tamamı –Mekke Uluslar arası Türk Okulunda lise bulunmadığı için-okulumuzda eğitime devam etmektedirler.Bu da zaten fazla olan öğrenci yükünü arttırmaktadır.

 3-Yeni Eğitim sistemiyle birlikte  sınıflar arasındaki haftalık ders saatlerin farklı olması.

      Bazı günler 7 saat, bazı günler ise 8 saat ders işlemek zorunda olan öğrencilerimizin yanında 6 saat ders isleyip aynı servisle gitmek zorunda olan öğrencilerimiz vardır.             

           Çözüm önerisi:       

      Ya yeni bir bina kiralamak  veya  yapmak  ya da mevcut binadaki jimnastik salonunun yıkılarak 25-30 derslikli bir bina yapımı gereklidir.

 

4- Okulumuz Harem sınırlarında olduğundan öğretmen vizelerinin çıkartılmasında  her yıl sorun yaşanması.

       İkame  çıkarılması,tecdidi ve kart basımı,aile vizesi,pasaportlarda (hizmet pasaportundan hususiye geçişte) nakli malumat yapılması, zaman zaman Çalışma Bakanlığındaki sistem değişiklikleri neticesinde ,okulumuzun elektronik işlem sayfasının kapanması gibi problemler birçok resmi işlemin yürütülmesinde ciddi sıkıntılar meydana getirmektedir.

           Çözüm önerisi:     

        Devletler arasında yapılacak ikili anlaşmayla yukarıda sayılan hususlar başta olmak üzere birçok alanda muafiyetlerin sağlanması problemlerin büyük kısmını çözebilecektir.  

5-Denklikle gelen öğrencilerin birçoğu hem konuşma hem de yazmada sınıf seviyesinin çok çok altında olduğundan olması.

           Çözüm önerisi:     

       Özbek ,Afgan,Türkmen asıllı Türk vatandaşlarının çocukları ve başka okullarda okuyan öğrencilerin okulumuza kabulünde sadece denklik belgesinin kıstas alınmaması ve okul  bünyesinde yapılacak bir sınav ile seviyelerine uygun sınıflara kaydedilmesi imkanını verecek gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması sorunu çözmeye yardımcı olacaktır.

                               

                                                               SONUÇ

 

         2014-2015 öğretim yılı itibariyle okulumuz alabileceği azami öğrenci sayısına yaklaşmış bulunmaktadır. Cidde’de yaşayan Türk nüfusuna oranla okuldaki öğrenci sayısı azdır. Suudi Arabistan ile gelişmekte olan iyi ilişkiler sayesinde bu sayının daha da artması  beklenmektedir.Bu artış sonucunda  mevcut binaya ek olarak daha büyük bir okulun yapılması veya kiralanması gerekecektir.

         Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere okulumuz büyük bir okuldur. Uygulanan eğitim programlarının çeşitliliği, personel ve öğrenci sayısı göz önüne alındığında S.Arabistan’da bulunan Türk okulları içinde en büyük ikinci okuldur. Yine okul öncesinden liseye, açık öğretim programlarından özel eğitime kadar olan geniş program yapısı itibarıyla Türkiye’de bir benzeri bulunmamaktadır. Öğrenci sayısının çokluğu sebebiyle eldeki okul yetersiz kalmaktadır.

           Okulumuzda çalışan öğretmenler Türkiye’den görevlendirilerek gelmektedir. Öğretmenlerimizin mevzuat eksikliği ya da mevzuat güncellenmemesinden kaynaklanan bazı sorunları bulunmakla birlikte ayrıca S.Arabistan’a has ek bazı sorunlarla da (ailelere sağlık sigortası yaptırılmaması ve sağlık hizmetleri ücretlerinin çok yüksek olması, S.Arabistan’da artan enflasyon,  konut sorunu,yerel uygulamalardan kaynaklanan sorunlar, yıllık izin süresinden kaynaklanan problemler vb) karşı karşıya kalmaktadır. Ancak öğretmenlerimiz Cidde Başkonsolosluğumuz ve Eğitim Ataşeliğimizin kendilerine verdikleri moral destekle tüm güçleriyle mesailerine devam etmektedir.

                

              Saygılarımla……        

                       Musa ŞAHİN

                      Okul Müdürü

oges   mebk12tr   egitim   ekayit   eokul4   eokul5